من یک فرشته ام

من فرشته بودم

این را دیگران گفتند

میگفتند از چشمهایم پیداست


زمانه بالهایم را شکست

گفتم خدایا دلم نشکند


روحم فسرده شد

درقفس تن ، اسیر ورنجور شدم


مردم زمانه پاهایم را درخاک کردند

گفتند باید ریشه کنی

و من به خاک عااااادت نداشتم

ومن به خاک عااااادت نمیکنم.......

 

 

س.میم

/ 0 نظر / 20 بازدید