داره بارون مي ياد

باز ابرا پايين اومدن

يادت باشه

آرزوهات تو دلت نمونه

يادت باشه

 بلند بلند دعا كني

نكنه يه وقت زير لب بگي ها

اونقدر بلند كه برن و روابرا بشينن

خيالت راحت راحت

ابرا مسافراشونو تا اون بالابالاها صحيح و سالم مي برن

اينومطمئن باش

خدايا هيچ دعايي رو نزار پشت چراغ قرمز بمونه

آحه بعضي ها يه كمي دير دست به دعا بر مي دارن

خيلي ها هم زود دلشون مي شكنه

خدايا به خاطر ابرا، بارون وتمام  رحماتت متشكرم

 

/ 1 نظر / 4 بازدید