دیروز چه کسی بودیم

امروز چه کسی هستیم

فردا چه کسی خواهیم شد

-       گذشته، حال، ...........آینده

       فرقی نمی کند

-       اصلمان یکی ست

-       تنها اتیکت روی سینه مان است که تغییر می کند

/ 1 نظر / 4 بازدید