صبح بخیر...

سلام پیچک من

صبحت بخیر

من صبحم شروع نشده ،

                            روزم تمام شود؟؟؟؟

من روزم با صبح بخیر تو آغاز می شود

نمیخواهی روزم شروع شود؟

صبح بخیرهایت همچو نجوای عاشقانه در گوشم می پیچد

همچو خون در رگهایم جاری می شود

گرما می دهد ، گرما می بخشد

عمری دوباره می دمد به جان خسته ی من

صبح بخیر های خواب آلود

صبح بخیر های رمز آلود

.

.

.

صبح تمام شد و تو ........

 ……..نمیخواهی روزم را به خیر کنی ؟!

/ 0 نظر / 18 بازدید