فصلی نو

# پاییز تمام شد و من

تا وقوع آرزوهایم

هنوز یک "تُ " طلب دارم

پاییز تمام شد و من

هنوز در انتظار "تُ "

رویاهایم را می بافم

یکی از رو، یکی از زیر

من بی "تُ " و با خیال تو

شب را سحر می کنم

و میشمرم

تمام روزهای رفته از کف را ...

# پاییز تمام شد

و تمام برگ های زندگیم را پرپر کرد

وباد همه ی یادها را با خود برد

زمستان است

دلم خواب می خواهد

عمیق، دلچسب

شاید درخواب

بهاری دلنشین را بسازم

گرم و پرشکوفه ...

اما .......


/ 0 نظر / 16 بازدید