بابانوئل

دلم چقدر بابانوئل می خواهد

              از همان هایی که ریش بلند و نقره گون دارند

              از همانهایی که گونه های گلگون و لبهای خندان دارند

من عاشق کریسمس ام

              و گوزنهای ارابه ی بابانوئل

من هرشب

جورابم را آویزان می کنم

و خودم را به خواب میزنم

و منتظر بابانوئل .....

" تُ " را آرزو می کنم

/ 0 نظر / 13 بازدید