به بهانه ی روز کوهنورد

سلام همنورد

کوهنوردی بهانه ایی شد برای آشنایی با تو

کوهنوردی باعث شد دلهایمان به هم گره بخورد


همنورد جان ..

تو شریک زندگی دوم من شدی ، شریک زندگی در کوهستان

با تو از یک قمقمه آب مینوشم

با تو در یک ظرف غذا می خورم

و زیر سقف آسمان با تو در یک چادر می خوابم .

همنوردم ، من با تو کامل می شوم .


کوهنوردی یک قرار ساده ی اول صبح روز جمعه نیست

کوهنوردی حرمت دارد ، همنوردی تعهد می آورد

تعهد به زارهای نهفته در کوه

تعهد به نانوشته ها و ناخوانده ها ..


همنوردجان ، هم قدم باش مرا

بگذار قدم در جای پای تو بگذارم .

پابه پای من ، راه آمده ایی و صبوری کردی

به خستگی های من لبخند زدی و

با مهربانی امید رسیدن به قله را در من تزریق کردی

من با تو خندیدم و گریه کردم،

با تو زمین خوردن را حس کردم و لذت اوج را چشیده ام

من با تو خطر کردم و به تو اعتماد کردم

همنورد جان روزت مبارک

/ 0 نظر / 9 بازدید