تنبیه ات را خودت بگو

تنبیه ات با خودت باشد و بس

هرچه ” تۥ ” بگویی

تنبیه تو در توان من نیست

من جنبه ی تنبیه ندارم می دانی که

اصلا تنبیه ات صد بوسه باشد به روی گونه ام

صد صبح بخیر دوستت دارم

صد شب بخیر و لالایی

صد بغل به زیبایی

صد آغوش رویایی.....

تنبیه ات باشد صدبار قدم زدن باهم در کوچه های پاییزی

صدبار قدم زدن با یک چتر زیر باران

صد نجوای عاشقانه در گوشم ....

 

# تنبیه ات را گفتی

                      میدانی که  .....

و چه تنبیهی

           و چه تنبیهی

یک روز گرفتنت از من !!!!!!!!!

این تنبیه ” تۥ ”  بود ؟.... یا من؟!....


## بی انصاف تنبیه ات یک روز بود نه یک عمر !!!!!!!!!

وااااای برمن

دیگر این چه تنبیهی ست ؟!!!!!!!!!


/ 0 نظر / 16 بازدید