تولد دیگر مادرم   

چقدر زود 5سال گذشت (راستی تولد 6سالگی ات مبارک) و من هنوز منتظرم تا برای نماز صبحی دیگر،از خواب بیدارم کنی

لینک
۱۳٩٠/٥/۸ - س.م