من یک فرشته ام   

من فرشته بودم
این را دیگران گفتند
میگفتند از چشمهایم پیداست

زمانه بالهایم را شکست
گفتم خدایا دلم نشکند

روحم فسرده شد
درقفس تن ، اسیر ورنجور شدم

مردم زمانه پاهایم را درخاک کردند
گفتند باید ریشه کنی
و من به خاک عااااادت نداشتم
ومن به خاک عااااادت نمیکنم.......

 

* تقدیم به عزیزی همچو برادرانم

 

س.میم

لینک
۱۳٩٦/٥/٢٦ - س.م

   رفیق; به چهلمش برس   

سلام

نیومدم بشمرم روزهای از دست رفته ام رو

نیومدم که ببینم چند وقت اینجا نبودم

نیومده بودم که بمونم

اومده بودم مرور کنم خاطراتم رو

ولی ناخود آگاه دستمال به دست گرفتم و دارم گردگیری می کنم

نمیدونم

شاید به خاطر جمله ایی بود که امروز خوندم

" هر سی و نه روز یه بار سراغ رفیقت رو بگیر 

که اگه مرده بود ، به چهلمش برسی"

شاید باشم ...

لینک
۱۳٩٦/٥/۱٤ - س.م

       

سلام

 راستش دلم چروکیده، فکر کنم خیلی پیر شده..

فقط نمی دونم چرا هیچکدوم از این کرم های ضدچروک که تبلیغ می کنن به دل بی صاحب من جواب نمی ده !....

راستش در فکر بوتاکس کردنش هستم،

آشنای کاربلد سراغ ندارید؟.......................

لینک
۱۳٩۳/۱٠/۱۳ - س.م